Weigerambtenaar


Bij een stuk dat het opneemt voor de weigerambtenaar, over de strijd der conflicterende vrijheden.