Veranderend tij

Voor Ode: Over tijden van verandering, zowel op kleine schaal (puberen) als op grote schaal (bankencrisis).