Van logica naar cirkeldenken


Voor Ode, artikel over hoe de lineaire logica (in de persoon van Sherlock Holmes) ingehaald wordt door een realiteit waarin oorzaak en gevolg met elkaar vervlochten zijn.