Eind goed, al goed


Voor Folia, over het schrijven van een dankwoord voor je proefschrift.
Wie krijgt een plekje in de lijst en hoe uitgebreid zijn de dankbetuigingen.